Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja


Pályázati kiírás

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház

vezetői munkakörébe.A teljes kiírás itt olvasható

2017.11.13.

Pályázati kiírás

Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Rimóci Gondozási Központ

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvasható

2017.10.13.

Bursa Hungarica pályázat


Rimóc Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és a
felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A mellékletekben megtalálható a teljes pályázati kiírás:

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás


<2017.10.13.>

Településképi arculati kézikönyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV tv. törvény előírja, hogy a településeknek
meg kell alkotniuk a településképi rendeletüket. A településképi rendelet szakmai
megalapozása érdekében el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet is.

Rimóc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének
előzetes tájékoztatási szakaszban történő javaslattételre lakossági fórumot tart:

2017. október 17. (kedd) 14.00

Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Madách tér 1.


A felhívás teljes szövege

2017.10.13.

Iskoláztatási támogatás

A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben, valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat meg.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez nyomtatványt a Hivatalban lehet kérni.

A felhívás teljes szövege

2017.09.04.

Bölcsöde indul Rimócon

Rimóc Község Önkormányzata a Váci Egyházmegye Szent Anna Katolikus Családi Bölcsőde Hálózatának egyházmegyei fenntartójával a kötelező bölcsődei feladatok ellátásának teljesítésére megállapodást kötött.
A feladat-ellátási szerződés alapján önkormányzatunk bölcsődei ellátás biztosít Rimócon várhatóan 2017. október 1. napjától.
A rimóci Fülemüle Bölcsődébe várjuk azon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke az 1 éves kort betöltötte, de még nem érte el a 3 éves korhatárt.
A jelentkezési lapot a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási idejében Mócsányné Tóth Anita ügyintézőnél lehet igényelni. Jelentkezési határidő 2017. szeptember 20.


A teljes felhívás itt olvasható

2017.09.04.

Adóslista

Az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármuadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot eléro, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezo adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
Rimóc Község Önkormányzata Képviselo-testületének döntése értelmében a jogszabályban foglaltaknak megfeleloen a helyben szokásos módon újságban, honlapon, televízióban közzé tesszük az adósok hetente frissülo listáját.

dr. László Tünde


Tartozók listája

2016.09.09.

Országos kereskedelmi nyilvántartás - Rimóc alapadatbázis

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

A nyilvántartás

2016.07.23.
Tájékoztatás vadászterületek megállapítására vonatkozó hatázozatok jogerőre emelkedéséről

A Nógrád Megyei Kormányhivatal - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) végrehajtására kiadott 79/2004. (V. !.) FVM rendelet (Vhr.) 7/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint a vadászterületek megállapítására vonatkozó határozatok jogerőre emelkedéséről az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

Tájékoztató


Tácsik Bálint
osztályvezető

2016.07.08.

A körzeti megbízott fogadóórája
A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztatása értelmében 2016. január 1-jétől Rimóc község körzeti megbízottja: Sári Ottó c. r. törzszászlós
A körzeti megbízott fogadóórája: minden hónap negyedik hetének hétfőjén 10.00 - 11.00 között lesz, melynek helyszíne: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

Ügysegédek ügyfélfogadási rendje
A Szécsényi Járási Hivatal ügysegédeinek 2016. január 11. napjától érvényes települési ügyfélfogadási rendje:
2016.01.13.

További hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.