Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja
      Mária mennyegzője: január 23.      -      XX. Jótékonysági Bál: február 6.


"Érték - Itthon" irodalmi pályázat

A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház irodalmi alkotói pályázatot hirdet, melyre olyan irodalmi műveket (vers, mese, novella, dalszöveg, köszöntő vagy akár SMS, stb.) várunk, amik a településhez, szülőföldhöz, családunkhoz, hagyományainkhoz, szokásainkhoz kapcsolódnak.
A pályázat célja a településünkkel kapcsolatos értékek megőrzése irodalmi művek formájában is.

A pályázatban külön kezeljük 14 év alatti és feletti korosztályt. Várjuk amatőr és profi szerzők műveit egyaránt.

A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- műfaji besorolás nincs, szabadon válaszható, a hossz és a forma egyaránt
- a téma illeszkedjen a következők egyikéhez: településünk (Rimóc), szülőföld, család, hagyományok, szokások
- egy személy maximum 3 alkotással pályázhat

A pályázat kiírásának időpontja: 2016. január 22. - a Magyar Kultúra Napja
A pályaművek beérkezési határideje: 2016. április 1. éjfél
Az eredményhirdetés időpontja: 2016. április 11. - a Magyar Költészet Napja

A pályaműveket határidőre a Dr. Manga János Közösségi Ház bármely elérhetőségére kérjük elküldeni:
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: ikszt@rimoc.hu
- facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt
- sms-ben: 30/284-02-09

A művek mellé kérjük a pályamű címét (jeligét), a szerző nevét és elérhetőségét, valamint a születési dátumot megadni!
A zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket könyvutalvánnyal és megjelenési lehetőséggel (Rimóci Újság, rimoc.hu, külön kiadvány) díjazzuk. Eredményhirdetéskor a művek, vagy azok egy részlete a zsűri ajánlása alapján előadásra kerül.

A teljes kiírás itt megtekinthető
2016.01.22.

Közmeghallgatás
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én csütörtökön 16.30 órától Közmeghallgatást tart.
Helye: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

A körzeti megbízott fogadóórája
A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztatása értelmében 2016. január 1-jétől Rimóc község körzeti megbízottja: Sári Ottó c. r. törzszászlós
A körzeti megbízott fogadóórája: minden hónap negyedik hetének hétfőjén 10.00 - 11.00 között lesz, melynek helyszíne: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

Ügysegédek ügyfélfogadási rendje
A Szécsényi Járási Hivatal ügysegédeinek 2016. január 11. napjától érvényes települési ügyfélfogadási rendje:
2016.01.13.

Imádságokat keresünk!
Az idősek számos régi imádságot és éneket őriznek, melyeket egy csokorba gyűjtve szeretnénk összegyűjteni és megőrizni az utókor számára. Kérjük, hogy akinek van szép imádsága, éneke, az borítékban, névvel ellátva juttassa el József atyának, vagy a templom sekrestyéjébe Golopi Károlynéhoz, vagy a Hivatalba Szoldaticsné Tállai Tímeához.
Az imádságokat, énekeket másolás után visszaadjuk. Köszönjük!
2016.01.13.

Komposztálók igényelhetők ingyenesen!
Még mindig ingyenesen lehet igényelni
300 literes házi komposztálókat a hivatalban.
Amennyiben igénylőlapra van szüksége, kérjen a hivatalban!
Ne hagyja ki senki ezt a lehetőséget!
2016.01.13.

Mi mennyi 2016-ban?!
2016.01.13.

Tájékoztató a 60 és 80 literes hulladék mennyiségre vonatkozó közszolgáltatásról
2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Rimóc község hulladékgazdálkodásáról,
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján
megváltoznak a hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatások feltételei.

Lehetőség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség figyelembe vételére.

A 60 liter mennyiségű szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki
a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
A 80 liter mennyiségű szolgáltatásra
– a közszolgáltatási területen keletkező fajlagos mennyiséget figyelembe véve –
az egy háztartásban élő 2 fő – természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult.

A jogosultságot Rimóc Község Önkormányzata igazolja az ingatlanhasználó kérelme alapján.
Az igazolás kiadására a kérelmező nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt
lakcímbejelentések alapján kerül sor.

A nyomtatványok letölthető innen:

Nyilatkozat 60 literes igazoláshoz

Nyilatkozat 80 literes igazoláshoz

Az igazolás alapján a VGÜ a számlázás alapjául a csökkentett hulladékmennyiséget veszi figyelembe.
A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni,
az önkormányzat a bejelentés jogszerűségét szúrópróbaszerűen vizsgálhatja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig beérkezett igazolásokat tudják figyelembe venni.

A negyedéves számlázási időszakot figyelembe véve az első alkalommal
a március 01-ig beérkezett kérelmeket 2016. 01. 01-től veszik figyelembe.


Rimóc Község Önkormányzata
2015.12.21.

Új ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. vevő azonosító

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.12.01-től megalakult az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. mint egyetemes
szolgáltató. Mivel az új vállalat nem jogutódja az ELMŰ Nyrt-nek és az ÉMÁSZ Nyrt-nek, így az ügyfelek vevő
(Fizető) azonosítója változni fog!

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján megállapított települési
lakhatási támogatásokat
továbbra is folyamatosan folyósítani tudja, kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a
következő hónapban már megjelenő új azonosítót tartalmazó számlájukat haladéktalanul mutassák be az Önkormányzatnál!

2016.01.04.További hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép