Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja
      Augusztus 6. Falunap
Pályázati kiírás

Rimóc Község Önkormányzata

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző
munkakör betöltésére.


A teljes kiírás itt olvasható

2016.04.29.

"Érték - Itthon" irodalmi pályázat

A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház irodalmi alkotói pályázatot hirdet, melyre olyan irodalmi műveket (vers, mese, novella, dalszöveg, köszöntő vagy akár SMS, stb.) várunk, amik a településhez, szülőföldhöz, családunkhoz, hagyományainkhoz, szokásainkhoz kapcsolódnak.
A pályázat célja a településünkkel kapcsolatos értékek megőrzése irodalmi művek formájában is.

A pályázatban külön kezeljük 14 év alatti és feletti korosztályt. Várjuk amatőr és profi szerzők műveit egyaránt.

A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- műfaji besorolás nincs, szabadon válaszható, a hossz és a forma egyaránt
- a téma illeszkedjen a következők egyikéhez: településünk (Rimóc), szülőföld, család, hagyományok, szokások
- egy személy maximum 3 alkotással pályázhat

A pályázat kiírásának időpontja: 2016. január 22. - a Magyar Kultúra Napja
A pályaművek beérkezési határideje: 2016. április 1. éjfél
Az eredményhirdetés időpontja: 2016. április 11. - a Magyar Költészet Napja

A pályaműveket határidőre a Dr. Manga János Közösségi Ház bármely elérhetőségére kérjük elküldeni:
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: ikszt@rimoc.hu
- facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt
- sms-ben: 30/284-02-09

A művek mellé kérjük a pályamű címét (jeligét), a szerző nevét és elérhetőségét, valamint a születési dátumot megadni!
A zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket könyvutalvánnyal és megjelenési lehetőséggel (Rimóci Újság, rimoc.hu, külön kiadvány) díjazzuk. Eredményhirdetéskor a művek, vagy azok egy részlete a zsűri ajánlása alapján előadásra kerül.

A teljes kiírás itt megtekinthető
2016.01.22.

A körzeti megbízott fogadóórája
A Szécsényi Rendőrkapitányság tájékoztatása értelmében 2016. január 1-jétől Rimóc község körzeti megbízottja: Sári Ottó c. r. törzszászlós
A körzeti megbízott fogadóórája: minden hónap negyedik hetének hétfőjén 10.00 - 11.00 között lesz, melynek helyszíne: Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal (Madách tér 1.)
2016.02.02.

Ügysegédek ügyfélfogadási rendje
A Szécsényi Járási Hivatal ügysegédeinek 2016. január 11. napjától érvényes települési ügyfélfogadási rendje:
2016.01.13.

Mi mennyi 2016-ban?!
2016.01.13.

Tájékoztató a 60 és 80 literes hulladék mennyiségre vonatkozó közszolgáltatásról
2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Rimóc község hulladékgazdálkodásáról,
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet alapján
megváltoznak a hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatások feltételei.

Lehetőség nyílik a 60 literes, illetve a 80 literes hulladékmennyiség figyelembe vételére.

A 60 liter mennyiségű szolgáltatásra az a természetes személy válik jogosulttá, aki
a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
A 80 liter mennyiségű szolgáltatásra
– a közszolgáltatási területen keletkező fajlagos mennyiséget figyelembe véve –
az egy háztartásban élő 2 fő – természetes személy – állandó ingatlanhasználó jogosult.

A jogosultságot Rimóc Község Önkormányzata igazolja az ingatlanhasználó kérelme alapján.
Az igazolás kiadására a kérelmező nyilatkozata alapján, az adott ingatlanra történt
lakcímbejelentések alapján kerül sor.

A nyomtatványok letölthető innen:

Nyilatkozat 60 literes igazoláshoz

Nyilatkozat 80 literes igazoláshoz

Az igazolás alapján a VGÜ a számlázás alapjául a csökkentett hulladékmennyiséget veszi figyelembe.
A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni,
az önkormányzat a bejelentés jogszerűségét szúrópróbaszerűen vizsgálhatja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott hónapra csak a 10-ig beérkezett igazolásokat tudják figyelembe venni.

A negyedéves számlázási időszakot figyelembe véve az első alkalommal
a március 01-ig beérkezett kérelmeket 2016. 01. 01-től veszik figyelembe.


Rimóc Község Önkormányzata
2015.12.21.

Új ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. vevő azonosító

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.12.01-től megalakult az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. mint egyetemes
szolgáltató. Mivel az új vállalat nem jogutódja az ELMŰ Nyrt-nek és az ÉMÁSZ Nyrt-nek, így az ügyfelek vevő
(Fizető) azonosítója változni fog!

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján megállapított települési
lakhatási támogatásokat
továbbra is folyamatosan folyósítani tudja, kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a
következő hónapban már megjelenő új azonosítót tartalmazó számlájukat haladéktalanul mutassák be az Önkormányzatnál!

2016.01.04.További hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép