Üzvözöljük Rimóc község honlapján! címer
   Facebook oldal
   YouTube csatorna
   Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja
      "Lengyel magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát. - Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki." - November 5-9.-ig lesznek Rimócon a testvértelepülésünkről, Dłutow-ból érkező lengyel vendégeinkNovember 11. Benkó Péter: Volt egyszer egy Palóc-nap Balassagyarmaton
A Madách Imre Városi Könyvtár szeretettel várja Önt
és ismerőseit a balassagyarmati Helytörténeti gyűjteménybe
(Rákóczi u. 107.)

2015. november 11-én, szerdán 17.00 órára.

A balassagyarmati Palóc nap nyolcvanéves jubileumán

BENKÓ PÉTER
kántortanító, helytörténeti kutató (Rimóc, Alsónémedi)

Volt egyszer egy Palóc nap Balassagyarmaton
Fejezetek a Gyöngyösbokréta mozgalom történetéből

címmel tart vetített képes előadást.
FELHÍVÁS!Iskoláztatási támogatás

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben az iskoláztatási támogatási kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbította november 30. napjáig.


A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben,
valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről
eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat
meg.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
2015. évben a kérelmek benyújtásának határideje november 30.

Kérelem nyomtatványokat a Hivatalban lehet kérni, melyhez mellékelni szükséges a fentiekben felsorolt dokumentumokat is.
Az iskoláztatási támogatás kifizetése 2015. november 2-től, ügyfélfogadási napokon, folyamatosan történik.A felhívás itt megtekinthető, letölthető - meghosszabbításBursa Hungarica pályázatRimóc Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és a
felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A mellékletekben megtalálható a teljes pályázati kiírás:

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírásPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„… nemcsak föltárni s bemutatni kell az igazságot, hanem megkeresni. Elibe menni, nyomába szegődni; meghallani hegyeken túli dobogásait vagy sóhajait a kövek alól. Jelenlevővé tenni ott is, ahol még árnyéka sem látható.”

Csoóri SándorPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Félremagyarázott és elhallgatott igazság!
Egy aljas kor aljas titkai”


Nagykőrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra, akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért, de egy vészterhes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kellett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet két témában, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására.

A pályázatot magyarországi középiskolák diákjai nyújthatják be, két korcsoportban.

A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke

A kiírás teljes tartalma innen letölthető!További hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.

Oldaltérkép